Träningstävling 27 november, 18.00

Vi startar på måndag 27 november med samling, genomgång och lottning klockan 18.00. Tänk på att det viktigaste är att du och din hund har roligt tillsammans! Ska du inte träningstävla så är det ett bra tillfälle att få se hur en tävling går till och titta på fina hundar.

Anmälan är bindande! Samma regler gäller som vid tävling gäller om du vill avboka ( vet. Intyg eller läkarintyg om det inte finns reserver). Om du bara uteblir skickas en faktura på anmälningsavgiften.

Anmälda:

Startklass

Lydnadsklass 1
Brukslydnad appell klass

Brukslydnad lägre klass

 

 

Mikaela och Therese Utbildingssektorn

 • Tävlingsträningen är till för tävlingsekipage eller blivande tävlingsekipage och man kan endast delta med en hund per person.
 • Hur man vill utnyttja träningen avgör man själv. Du kan använda belöningar, bryta när hunden gör fel, välja att inte göra alla momenten etc. Du kan naturligtvis göra det helt igenom tävlingsmässigt.  Det är dock ingen officiell tävling.
 • Startordning och upplägg presenteras vid samlingen.
 • Därefter körs en hund i taget på appellplanen. Varje ekipage kommenderas i de moment de anmält. Alltså inga fler hundar på planen, utan alla hjälps åt att titta på det ekipage som kommenderas.
  För att få ”tävlingssnurr” på det hela (läs korta väntetider) får första ekipaget fem minuter att värma upp och under tiden ekipage nr ett är på plan värmer ekipage två upp och är startklar när ettan är färdig och då börjar ekipage nr tre att värma upp o s v.
 • Ni väljer själva ut moment, max 7 st ni vill köra som ni meddelar oss innan lottningen. Momenten ska ingå i lydnaden eller brukslydnaden, alltså moment på appellplanen.
 • Beräknad tidsåtgång cirka 2,5-3 timmar.
 • Vi tar emot ett begränsat antal anmälningar och reservplatser. Vi meddelar dig omedelbart om du INTE kommer med. Vi anger även här på hemsidan när respektive klass är full.
 • Anmälan görs på hemsidan under fliken tävling/tävlingsträning. Ange ditt namn, hundens namn, ditt telefonnummer och din mejladress (kontrollera stavningen så den blir rätt) 0ch i vilken klass du vill tävla.
 • Kostnad 100 kr – betalas kontant på plats.
 • Ekipage som uteblir utan förklaring är mycket tråkigt, både för de som ställer upp och arrangerar träningen med tidsplanering och planförberedelser och för övriga som faktiskt kommer och önskar att få en fullvärdig tävlingsträning. På förekommen anledning så kommer vi att lägga ut en deltagarlista på klubbens webbplats när vi har stängt anmälningssidan, anledningen är att anmälda ekipage ska inse vikten av att infinna sig till träningen när man har anmält sig. Så vi uppmanar alla som får förhinder att meddela detta till ansvarig, I GOD TID så vi kan ta in reserver.
 • Köket kommer att vara öppet och servera kaffe, fika och lättare förtäring i form av smörgåsar eller liknande.
 • Lycka till!