Möten

Medlemsmöten 2017

7 mars 19.30

4 april 19.30

2 maj 19.30

13 juni 19.30

5 september 19.30

3 oktober 19.30

7 november 19.30

5 december 19.30

 

Årsmöte

11 februari 2017, klockan 18.00

 

Sektorsmöte 2017

28 mars 19.00 – 21.00

 

Styrelsemöten 2016

3 april

1 maj

5 juni

4 september

2 oktober

30 oktober

4 december

15 januari budgetmöte

29 januari