Vill ni komma i kontakt med någon i en sektor?

Tävling: tavling@elfsborgsbhk.se

  • Katarina Andersson

Utbildning: utbildning@elfsborgsbhk.se

  • Angelica Lunding

Tjänstehund: tjanstehund@elfsborgsbhk.se

  • Vilande sektor

Stugan:

  • Angelica Lunding
  • Ann-Sofie Leijonmarck
  • Oscar Söderström

Köket:

  • Kerstin Lunding

 

Valberedningen sammankallande: Eva Weström
Valberedning: Maria Ahlberg & Angelica Lunding