Styrelsen

Styrelsen i Elfsborgs Brukshundklubb under verksamhetsåret 2016 består av:

Orförande:            Katarina Katta Andersson ordforande@elfsborgsbhk.se

Vice ordförande: Karin Ahnbrink viceordforande@elfsborgsbhk.se

Kassör:                  Cecilia Lunding kassor@elfsborgsbhk.se

Sekreterare:         Cecilia Karlsson sekreterare@elfsborgsbhk.se

Ledamot:              Dan Ludvigsson ledamot@elfsborgsbhk.se

Suppleant:           Charlotte Lottis Andersson suppleant1@elfsborgsbhk.se

Suppleant:           Anders Lindström suppleant2@elfsborgsbhk.se

Kontakt med styrelsen gör ni enklast det via styrelsen@elfsborgsbhk.se eller givetvis när vi ses på klubben.