Styrelsen

Styrelsen i Elfsborgs Brukshundklubb under verksamhetsåret 2016 består av:

Orförande:           Cecilia Karlsson ordforande@elfsborgsbhk.se

Vice ordförande: Katarina Andersson viceordforande@elfsborgsbhk.se

Kassör:                  Cecilia Lunding kassor@elfsborgsbhk.se

Sekreterare:      sekreterare@elfsborgsbhk.se

Ledamot:             Karin Ahnbrink

Suppleant:           Marie Aspman

Suppleant:           Vakant

Kontakt med styrelsen gör ni enklast det via styrelsen@elfsborgsbhk.se eller givetvis när vi ses på klubben.