Styrelsen i Elfsborgs Brukshundklubb under verksamhetsåret 2020 består av:

Ordförande:           (ställföreträdande) Katarina Andersson  ordforande@elfsborgsbhk.se

Vice ordförande: Katarina Andersson

Kassör:                  Cecilia Lunding  kassor@elfsborgsbhk.se

Sekreterare:

Ledamot:             Gunilla Lagerström

Suppleant:           Helen Kvist

Suppleant:           Oscar Söderström

Kontakt med styrelsen gör ni enklast det via styrelsen@elfsborgsbhk.se eller givetvis när vi ses på klubben.